0894430452 0896712022
universalstroyhk@gmail.com
ул. “Цар Теодор Светослав“ №1 Велико Търново 5000

Дейности

Основната дейност на фирмата е:

 

За всяка една от дейностите, предлагаме дълъг гаранционен срок.