0894430452 0896712022
universalstroyhk@gmail.com
ул. “Цар Теодор Светослав“ №1 Велико Търново 5000

Проекти

Всеки един проект или дейност е представен със следните елементи:

  • кратко описание на основните характеристики, присъщи на проекта или дейността;
  • местоположение на обекта;
  • екипи, които са свързани с проектния мениджмънт, идейната и проектната фаза, строителството, довършителните работи, интериорите;
  • срок за завършване на обекта.