0894430452 0896712022
universalstroyhk@gmail.com
ул. “Цар Теодор Светослав“ №1 Велико Търново 5000

Обекти

Фирма “Универсалстрой-ХК” се е наложила като надежден партньор с индивидуалния си подход към всеки клиент, с изпълнението на възложените му отговорности с високо качество, добри темпове на работа и голям професионализъм.

Концепцията на фирмата е да изгражда обекти с удобна и озеленена инфраструктура.